Ego

Ego kişinin “ben sizden üstünüm, ben basit biri değilim, beni küçümsemeyin” psikolojisinin getirdiği bir durumdur. Ego kişinin farklı özellikleri olduğundan değil, ezilme korkusundan doğan bir durumdur. Kişi, yetersiz, başarısız, basit, yeteneksiz olmadığını ispatlama çabasına girer. Bundan dolayı sürekli kendinden bahseder, iyi yönlerini dile getirmesinin yanı sıra çoğu zaman kötü yanlarını da iyi bir şeymiş gibi yücelterek anlatır. Bu kişinin asıl amacı kötü huylarını veya kötü işlerini temize çıkarmaktır.

Yüksek Egolu (Egoist) Kimdir? Egoist İnsanların Karakter Yapısı Nasıldır?
Çoğu insan, “kendine güven” duygusu ile karıştırarak kendi yüksek egolarının farkında olmazken bazen de insanlar yüksek egolarını yenmek için çaba sarf edebilirler. Çünkü yüksek egolu insanların çevresi zamanla azalır. İnsanlar sürekli birinin yaptıklarını, yapacaklarını, özelliklerini, düşüncelerini, hastalıklarını dinlemekten sıkılır ve bazen aşağılanmış gibi bir duruma maruz kalır. Bu da insanların o kişiden uzaklaşması için gayet yeterli bir sebeptir.

Ego yoğun olarak ailesel veya çevresel faktörler ile oluşur. Bunu tam bir kurala oturtmak pek mümkün değildir ancak ego 0-10 yaş arası en yoğun biçimde şekillenir. Tabii bu yaşlarda etrafımızdaki kişiler (Anneanne, anne, dede, baba, kardeş gibi) egomuz oluşurken bize oldukça yardımcı olurlar. Aslında kişinin egosunun çoğu onun küçük yaşlarındaki halidir.

Kişinin küçükken yaşadığı bir olay ve bu olay karşısında hissettikleri yüzünden vardığı “masumca” sonuç, egosu için bir karar niteliği taşır. O andan itibaren de ego, kişinin hayatını, o karara uygun bir şekilde yaşamaya başlar.

Hani şu hatırladığınız ama niye hatırladığınızı anlamadığınız küçük anı parçaları var ya. İşte onlar kişinin egosunun aldığı kararları hayatının kanunları haline getirdiği anlardır. Bu kanunları hayatımızın her günü uyguladığımız için o anıları bilinçli halimiz ile silemiyoruz.

Egoist bireyler, olabildiğince gururlu, öfkeli, kindar ve kibirli olabilirler. Çoğu zaman kendilerinin eşi benzeri olmadığına inanırlar. Kurmuş oldukları ben merkezli dünyalarında pek kimseyi sevmez, başka insanları görmez, başkaları hakkında kafa yormayı tercih etmez, hatta genelde kendi dışındaki diğer insanları iyi bir birey olarak ifade etmezler. Egoist kişilerin ukala olma ve kendini daha iyisine layık görme eğilimleri vardır.

Egoist insanlar kendilerini, kendimi seviyorum, kendime saygı duyuyorum diyerek veya kendilerinin egoist değil öz güvenli olduğunu belirterek anlatırlar. Oysa Ego, kişinin üstün görünme çabasına dendiği ve ‘’Ben’ lik duygusu ile dolu olduğu halde öz güven, kişinin kendi becerilerinin, başarılarının farkında olması ile ortaya çıkar. Öz güven için bilgi ve tecrübe gereklidir. Öz güven sahibi olan kişiler benlik duygusundan uzaktadırlar. Sadece yapabileceklerinin, başarılarının ve niteliklerinin farkındadırlar ve başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü umursamazlar. Alt metinde, ego; kendine saygı ve sevgi duyma değil kendini üstün görme duygusudur.

“-dir, -dır, -dur” ile biten veya ”Ben…” ile başlayan cümleler
Cümlelere ”Ben…” ile girmek veya -dir, -dır, -dur ile bitirmek tipik bir egoistlik belirtisidir. Ben çirkinim, ben akıllıyım, ben çok akıllı değilim, ben öyle istedim, ben onu istemiyorum gibi cümleler veya para kazanmak zordur, insan ilişkiler kolaydır gibi kelimeler kişinin egoist olduğunun ispatıdır. Dikkat ettiyseniz cümlenin olumlu, yüceltici olması bile gerekmez, kişi kendini kötülüyor bile olabilir. Hatırlayın, kişinin kendini kötülemesinin asıl amacı kötü huylarını veya kötü işlerini temize çıkarmaktır.

Egoist kişiler, dünya kendi etrafında dönüyormuş, sanki her şey onun için varmış gibi insanlara tepeden bakmakta hiçbir sorun görmezler. Egoist kişiler, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek, kendi çıkarlarını diğer insanlardan daha üstün ve önemli görür ve her şeyi eninde sonunda kendi çıkarı için yaparak egolarını tatmin ederler. Oysa bu şekilde kendini er ya da geç toplumdan ayrışarak yalnızlığa girerler.

Ego Nasıl Yenilir?
Ego’ nun tamamen ortadan kaldırılması imkânsız olsa da en azından azaltmak için çaba sarf edilmelidir. Kişi egosunu yenebilmek için ”Ben” kelimesini olabildiğince azaltmalı ayrıca hayatın içindeki olayların kitabını kendisi yazmış gibi ahkâm kesmekten vazgeçmelidir. ”Ben” kelimesinin yerine öznesiz cümleler kurmalıdır. Yaptıklarını sadece kendi çıkarları için değil, toplumun yüksek faydası için yapmalıdır. Kişi kendisinin diğer insanlardan hiç de farklı olmadığını ve egonun bir kişilik savunması olduğunu ayrıca gerçek bilgi arttıkça ego seviyesinin düştüğünü bilmelidir.

Bu gönderiyi paylaş