Hukuksal Süreçlerde

Hukuk büromuz şirketlere ve şahıslara her türlü hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü konusunda avukatlık hizmeti vermektedir. Ofisimiz objektiflik, etkinlik ve verimlilik temel hizmet ilkemiz olup, müvekkillerimizin başarısını, kendi başarımızdan önde görürüz. Müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için onların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip eder, bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari bilgileri de edinerek bilgilerimizi derinleştiririz. Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. Günümüzde en iyi avukat, müvekkiline ait sorunlar mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. Avukat Vafiye ÖZDURU hukukun tüm alanlarına ilişkin önleyici bir hukuk hizmeti olarak hukuki danışmanlık vermektedir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU

Genel veya özel boşanma sebepleriyle açılan çekişmeli boşanma davaları, boşanma avukatlarının hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan medeni hukuk davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası, hem boşanma kararı verilmesinin hem de tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin tarafların kusur durumuna göre belirlendiği ve bu nedenle boşanma avukatı ile temsil edilmenin hakların temini açısından etkili olduğu bir dava türüdür. İstanbul, boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren büroların oldukça yoğun olduğu bir kenttir. Özel hukukun bu alanı, İstanbul’da faaliyet gösteren tüm hukuk büroları gibi büromuzun da hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği temel faaliyet alanıdır.

 1. Boşanma işlemleri: boşanma davasının yürütülmesi, eşler arası müzakereler ve protokol hazırlanması
 2. Evlilik öncesi mal paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması
 3. Soybağı kurulmasına ilişkin işlemler: babalık davası, evlat edinilmesine ilişkin işlemler
 4. Vesayet işlemleri: vasi, kayyım, yasal temsilci atamasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi

MİRAS HUKUKU

 1. Miras Hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
 2. Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemler
 3. Miras sözleşmesi hazırlanması
 4. Miras taksimi ve benzer uyuşmazlıklardaki uyuşmazlıkları çözümü, davaların yürütülmesi

İCRA VE İFLAS HUKUKU, KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

 1. Her türlü alacağa ilişki icra takip işlemlerinin yürütülmesi
 2. İcra davalarının takibi ve yürütülmesi
 3. Kıymetli evraka ilişkin işlemler ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmeti

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

 1. Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti
 2. Marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer fikri mülkiyet haklarının tescil ve temsil işlemlerinin yürütülmesi
 3. Telif hakkı alınması
 4. Fikri Mülkiyet Hukuku çerçevesinde doğan uyuşmazlıkları çözümü, hukuk ve ceza davaların takibi
 5. Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 1. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetleri
 2. Tapu işlemleri
 3. Yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi
 4. FIDIC sözleşmeleri danışmanlığı
 5. Yönetim planı hazırlanması
 6. Gayrimenkul kiralarından doğan uyuşmazlıkların çözümü


İŞ HUKUKU

 1. İş hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
 2. İş sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması
 3. İş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi


SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 1. Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
 2. Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi


GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 1. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetleri
 2. Tapu işlemleri
 3. Yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi
 4. FIDIC sözleşmeleri danışmanlığı
 5. Yönetim planı hazırlanması
 6. Gayrimenkul kiralarından doğan uyuşmazlıkların çözümü

Hukuk bilgisinin doğru ve güncel olması kadar, somut hukuki sorunları çözecek şekilde ele alınması da önemlidir. Somut hukuki problemler, mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilerek bir çözüme ulaşılmalıdır. Avukatlık faaliyeti, farklı hukuk alanlarına ilişkin normların somut olaya doğru bir şekilde uygulanarak müvekkillerimizin hukuki probleminin çözülmesi faaliyetidir. Mevzuat değişiklikleri veya yeni yargısal uygulamalar makalelere eklenerek bilgi akışının güncelliği sağlanmaktadır.

error: Kopyalamak o kadar kolay olmamalı..